Diversen.

Over mazelen, microben en mensen – M. Boshart.

Wat zou er gebeuren als we radicaal met vaccinatie zouden stoppen? Een voorrecht om in een westers land, met een ontwikkelde gezondheidszorg, te wonen is onder andere dan men hier geen idee meer heeft van wat het is om in een samenleving te verkeren waar al die infecties waar tegen nu gevaccineerd kan worden, nog in volle kracht het leven beheersen.

Over mazelen, microben en mensen is vanwege het coronavirus een actueel boek. In het boek worden in eerste instantie de mazelen, ook een virusziekte, nader beschouwt, een ziekte waarvan gedacht werd dat ze na infectieziekte de pokken de volgende zou zijn die definitief zou worden uitgeroeid. Het aantal gevallen van mazelen neemt echter in verschillende landen toe.

Eerst wordt naar verleden gekeken, ziekten veroorzaakt door virussen zijn niet nieuw.

Vervolgens informatie over virussen. Wat is een virus?, hoe ‘werkt’ een virus?, waar komt het vandaan? en hoe komt een infectie tot stand?  Is een bacterie al klein, een virus is nog veel kleiner, een virus verhoudt zich tot een bacterie als een muis tot een olifant. Het virus dat corona veroorzaakt is niet groter dan 0,125 micron. Een micron is het miljoenste deel van een meter. En daar is het coronavirus dus één achtste van. De term virus komt uit het Latijn, waar het ‘vergif, sap van planten, slijmerige vloeistof’ betekent. Vaak rechtstreeks vertaald als ‘giftig slijm.’ 

Interessant punt uit dit hoofdstuk is de vraag: ‘Leeft een virus?’, hierover verschillen de meningen. aan verschillende standpunten wordt aandacht geschonken.

In hoofdstuk 3 aandacht voor zoönose en natuurlijke antivirale bewapening. Het woord ’zoönose’ zal voor menigeen tot voor kort onbekend geweest zijn, voor mij in ieder geval wel, maar sinds de pandemie is het een bekend begrip geworden. Virussen kunnen van de ene diersoort op de andere ‘overspringen’, ook op de diersoort ‘mens’. Dit noemt men zoönose. Zoönose heeft de mens hanta, aids, ebola, lassa, corona en meer ziekten bezorgd. Hoe dit komt en wat de oorzaak is wordt hier uitgelegd.

Bordje bij een kinderboerderij, op een Landal Park, in Putten.

Bijzondere virussen zijn de vogelvirussen, deze bereiken ons rechtstreeks of via de omweg van een varken, en kunnen de griep kunnen bezorgen. Er bestaat hiervan een aantal varianten die voor de mens niet prettig en wel degelijk dodelijk kunnen zijn.

April 2021.

Er bestaat ook omgekeerde zoönose, een virus stapt over van mens op dier. Het meest recente voorbeeld is het coronavirus dat van mensen op nertsen en katten over kan springen.

Met een blik op de ontwikkeling van vaccins gaan we weer de geschiedenis in.

Weer terug in het heden bekijkt Kromhout de rol van de zogenaamde Big farma. De kern van dit hoofdstuk wordt samengevat in deze zin: ‘Dat de farmaceutische sector zich niet kan verheugen in een overmaat aan maatschappelijke sympathie, hebben de bedrijven die deze sector vormen voor het belangrijkste deel aan hun eigen gedrag te wijten. Dat gedrag is niet primair gebaseerd op kwaadwilligheid of op stommiteit, maar heeft als voornaamste drijfveer hebzucht.’ 

Vaak wordt gezegd dat de prijzen van geneesmiddelen zo hoog zijn vanwege de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Deze mythe wordt in dit hoofdstuk onderuit gehaald.

Het is geen prettig hoofdstuk, het gaat doorlopend over geld verdienen en niet over mensen goede geneesmiddelen geven. Natuurlijk was dat wel bekend, maar wanneer je bladzijde na bladzijde over de werkwijze van de Big farma leest deprimeert dat. (Tijd voor anti-depressiva?)

De laatste twee hoofdstukken zijn gewijd aan ‘Vaccinatie en anti-vaxxers’. Boshart bekijkt de rol van geloof in de besluitvorming van anti-vaxxers en schrijft verder onder meer over ‘Van complottheorie tot verdachtmaking’, ‘Het gebruik van drogredenen’, ‘De houding van anti-vaxxers t.o.v. onderzoek en kennisvermeerdering’, ‘Van underdog naar onverdunde onzin’

Bovenstaande kopjes maken duidelijk dat de schrijver niet veel van anti-vaxxers moet hebben, hij onderbouwt zijn mening met, mijns inziens, sprekende argumenten. 

Boshart is van mening dat wij in het westen dankbaar moeten zijn met onze gezondheidszorg, ondanks de negatieve kanten die hij niet uit de weg gaat. Hoe komt het dan dat er zoveel wantrouwen, waanzin en winzucht is als het gaat om het voorkomen van ziekten en de genezing daarvan? Wanneer je Boshart eerdere boeken ziet, en leest, snap je waarom hij zich stoort aan anti-vaxxers, kijk eens naar al die vreselijke ziekten, hoe komt het dat we ons daar geen zorgen meer om hoeven te maken? Niet door te ontkennen, deskundigen verdacht te maken, complotten te verzinnen enzovoorts.

Dit boek biedt een heldere blik op virussen, vaccinaties en alles wat daarmee samenhangt. 

Trek je even terug uit de lawine van meningen die talkshows, kranten, internet et cetera over ons uitstorten en laat je door dit boek op rustige en kundige manier informeren.

Over mazelen, microben en mensen – van variolatie tot anti-vaxx

M. Boshart

2021

Uitgeverij Aspekt

Boshart heeft een groot aantal boeken over ziekten door de eeuwen heen beschreven.

De witte dood – een geschiedenis van de tubercelose.

De blauwe dood – cholera in Nederland.

De rode dood – hoe de pokken verdwenen uit de wereld.

Malaria – verleden, heden en toekomst van een parasiet.

De pest in Europa 1347-1352

De ziekte van Lazarus – lepra

Adriaan heeft syfilis, wat verdomd vervelend.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *