• Tweede Wereldoorlog

  Hou-Zee! – Rob Pijpers.

  Dreggen in de beerput van een nationaalsocialistische familie. Wat moet je met een dergelijk stel onzalige voorzaten? Het waren stuk voor stuk onverbeterlijke opportunisten, behept met benevelde burgermansbreinen en de mentaliteit van een pleeborstel. Rob Pijpers in het Besluit van het boek. De familie van Rob Pijpers krijgt postuum de rekening gepresenteerd. Ze worden afgerekend op hun gedrag voor, in en na de Tweede Wereldoorlog. Pijpers is gaan dreggen in de beerput van zijn nationaalsocialistische familie, zijn ouders en grootouders. Het boek is degelijk onderbouwd, Pijpers heeft veel onderzoek gedaan, je kunt het met recht wetenschappelijk noemen. Niet wetenschappelijk, maar…

 • Evolutie

  Hoe we mensen werden – Madelaine Böhme.

  Met Rudiger Braun en Florian Breier. De vraag naar onze oorsprong is vermoedelijk zo oud als de mensheid zelf. Waar komen we vandaan? Wie waren onze voorouders? Wat maakt ons tot de wezens die wij zijn? De schrijvers gaan in…

 • Tweede Wereldoorlog

  Veertiende bulletin – Tweede Wereldoorlog.

  Veel mensen hebben getracht de ramp te beschrijven, maar het blijft slechts gestamel over wat er in werkelijkheid is geschied. Jetteke Romkes, een vrouw die Ravensbrück overleefde. Afgelopen week verscheen bij uitgeverij Aspekt het Veertiende Bulletin – Tweede Wereldoorlog. Het…

 • Nederland

  De koning van Hispanje – Arnout van Cruyningen.

  De sterke overtuiging dat hij bezig was met het verwerkelijken van Gods plan, leidde er niet alleen toe dat Filips onrealistische besluiten nam, maar bevrijdde hem ook van mogelijke gewetenswroeging. ‘aangezien zijn keuze overeenkwamen met die van Christus Zelf’, was…

 • Nederland

  Willem Lodewijk: Stadhouder en strateeg.

  Redactie Hanno Brand en Joop Koopmans. In Leeuwarden staat een standbeeld van ûs mem en een beeld van ûs heit, het is eerste is een koe, het tweede is Willem Lodewijk. ‘Permanente aandacht voor het gehele verleden is onmogelijk.’, schrijven…

 • Eerste Wereldoorlog,  Nederland

  Zuid-Holland en de eerste wereldoorlog.

  Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat betekende echter niet dat het land niets merkte van de oorlog. Vele mannen werden gemobiliseerd, distributie van voedsel en kleding werd ingevoerd en vooral in de eerste maanden van de oorlog werd…