• Tweede Wereldoorlog

  De hel van Husum – Theo Afman.

  Dit verhaal beschrijft de lijdensweg van Tamme Afman in verschillende concentratiekampen, inclusief de onvermijdelijke gruwelijke details.  Het is al lezend misschien een schokkende ervaring, maar dat is niets vergeleken bij de ervaring die Tamme moest ondergaan. Theo Afman in het…

 • Tweede Wereldoorlog

  Primo Levi Na God – Joyce Rondaij.

  Levi heeft vele keren gezegd dat hij niet in God geloofde, een overtuiging die nog sterker werd nadat hij getuige was van het extreme lijden in Auschwitz. De naam God komt echter regelmatig voor in zijn werk. Wat recensies schrijven…

 • Tweede Wereldoorlog

  Hou-Zee! – Rob Pijpers.

  Dreggen in de beerput van een nationaalsocialistische familie. Wat moet je met een dergelijk stel onzalige voorzaten? Het waren stuk voor stuk onverbeterlijke opportunisten, behept met benevelde burgermansbreinen en de mentaliteit van een pleeborstel. Rob Pijpers in het Besluit van…

 • Evolutie

  Hoe we mensen werden – Madelaine Böhme.

  Met Rudiger Braun en Florian Breier. De vraag naar onze oorsprong is vermoedelijk zo oud als de mensheid zelf. Waar komen we vandaan? Wie waren onze voorouders? Wat maakt ons tot de wezens die wij zijn? De schrijvers gaan in…

 • Tweede Wereldoorlog

  Veertiende bulletin – Tweede Wereldoorlog.

  Veel mensen hebben getracht de ramp te beschrijven, maar het blijft slechts gestamel over wat er in werkelijkheid is geschied. Jetteke Romkes, een vrouw die Ravensbrück overleefde. Afgelopen week verscheen bij uitgeverij Aspekt het Veertiende Bulletin – Tweede Wereldoorlog. Het…

 • Biografie,  Nederland

  De koning van Hispanje – Arnout van Cruyningen.

  De sterke overtuiging dat hij bezig was met het verwerkelijken van Gods plan, leidde er niet alleen toe dat Filips onrealistische besluiten nam, maar bevrijdde hem ook van mogelijke gewetenswroeging. ‘aangezien zijn keuze overeenkwamen met die van Christus Zelf’, was…